Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

GDPR

GDPR

Adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen Tájékoztató a Pet-Code Kft. és a www.petcode.hu weboldalhoz, webshophoz, valamint a https://www.facebook.com/Pet-Code-Kft-832489560171336/ Facebook oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra, adatkezelésekre terjed ki és az ügyfelek, munkavállalók által, önkéntes hozzájárulásukkal megadott adatainak tárolására, kezelésére vonatkozik.

 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

 

Adatkezelő adatai:

 • Név: Pet-Code Kft.
 • Cím: 9028 Győr, Auróra u. 10.
 • Adószám: 25021903-2-08
 • Cégjegyzék szám: Cg.08-09-026638
 • Telefon: +36-20/256-7373
 • Email: petcode2014@gmail.com

 

adatvédelmi tisztviselő adatai:

 

 • Név: Nemes Tibor
 • Cím: 9028 Győr, Auróra u. 10.
 • Telefon: +36-20/256-7373
 • Email: petcode2014@gmail.com

Az adatvédelmi tisztviselő:

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő, adatfeldolgozó és ezek alkalmazottai részére az adatvédelmi jogi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban

b) ellenőrzi a GDPR, valamint az egyéb jogi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályzatoknak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is

c) kérésére szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi annak elvégzését

d) együttműködik a Hatósággal

e) adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a Hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele [GDPR 39. cikk]

adatkezelés

 1. INFORMÁCIÓKÉRÉS

Az adatkezelés célja

Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és a kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

érintett hozzájárulása

Az érintettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Adatkategóriák

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • információkérés konkrét tartalma

Az adatok forrása

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Adatkezelést végző személyek (címzettek)

Nemes Tibor, ügyvezető

Az adatok törlésének határideje

A cél megvalósulásáig

 

 1. AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelés célja

Az érintett számára a megfelelő ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

érintett hozzájárulása

Az érintettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Adatkategóriák

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • árajánlathoz szükséges rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma
 • árajánlathoz szükséges igényelt szállítási és teljesítési határidő
 • speciális igények

Az adatok forrása

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Adatkezelést végző személyek (címzettek)

Nemes Tibor, ügyvezető

Az adatok törlésének határideje

Az ajánlat érvényességi idejének lejárta.

 

 1. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen Szabályzat a Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képezi.

 

Az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat az Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét képzi.

 

Az adatkezelés célja

Megbízási Szerződés kötése az érintettel, a Szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és a kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

érintett hozzájárulása

szerződés teljesítése

Az érintettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett

Adatkategóriák

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • speciális igények
 • rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma
 • szállítási vagy teljesítési határidő
 • díjfizetés módja és fizetési periódusok
 • kedvezmények
 • díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok

Az adatok forrása

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett

Adatkezelést végző személyek (címzettek)

Nemes Tibor, ügyvezető

Az adatok törlésének határideje

A Törvény által meghatározott megőrzési határidő

 1. SZÁMLÁZÁS

Jelen Szabályzat a Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Az Ügyfél által tett Adatkezelési Nyilatkozat az Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét képzi.

Az adatkezelés célja

Megbízási Szerződés megvalósulása, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és a kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

szerződés teljesítése

Az érintettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett

Adatkategóriák

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím, szállítási cím
 • speciális igények
 • rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése, darabszáma
 • szállítási vagy teljesítési határidő
 • díjfizetés módja és fizetési periódusok
 • kedvezmények
 • díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok

Az adatok forrása

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott termék kapcsán Megbízási Szerződést köt személyes adatainak megadása mellett

Adatkezelést végző személyek (címzettek)

Nemes Tibor, ügyvezető

Az adatok törlésének határideje

A Törvény által meghatározott megőrzési határidő

 1. WEBLAP LÁTOGATÁS ÉS REGISZTRÁCIÓ

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weblap üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés célja

A honlapot látogató ügyfelek azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele. Információnyújtás, kapcsolattartás, ügymenetek felgyorsítása.

Az adatkezelés jogalapja

önkéntes hozzájárulás

Az érintettek köre

A weboldalra látogató és a weblapon regisztrált valamennyi érintett.

Adatkategóriák

 • név
 • e-mail cím
 • telefon
 • regisztráció időpontja
 • regisztrációkori IP cím

Az adatok forrása

A weboldalra látogató és a weblapon regisztrált valamennyi érintett.


2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.


3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 1. petcode2014@gmail.com e-mail címen.

 

5. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 1. ÜGYFÉLADATOK – VEVŐKÁRTYA, TÖRZSVÁSÁRLÓ KÁRTYA

 

Az adatkezelés célja

A regisztrált ügyfelek számára információnyújtás, árajánlattétel, kapcsolattartás és a következő vásárlásnál történő azonosítás.

Az adatkezelés jogalapja

érintett beleegyezése

Az érintettek köre

minden regisztrált ügyfél

Adatkategóriák

 • név
 • cím
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatok forrása

minden regisztrált ügyfél

Adatkezelést végző személyek (címzettek)

Nemes Tibor, ügyvezető

Az adatok törlésének határideje

Az utolsó belépést, használatot követő 1 év

Az adatok módosítását és törlését a  petcode2014@gmail.com e-mail címen, illetve levélben: 9028 Győr, Auróra u. 10. címen, vagy a +36-20/256-7373 telefonszámon lehet kezdeményezni.

 

 1. MUNKAVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Az adatkezelés célja

munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése

Az adatkezelés jogalapja

törvényi felhatalmazás

Az érintettek köre

Pet-Code Kft. munkavállalói

Adatkategóriák

 • név, születési név
 • anyja leánykori neve 
 • születési hely 
 • születési idő 
 • családi állapot 
 • adóazonosító jel 
 • TAJ-szám 
 • állampolgárság
 •  magyarországi bankszámlaszám
 • állandó lakcím 
 • tartózkodási cím
 • postázási cím 
 • aláírás 
 • végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya 
 • személyes dokumentumok fénymásolata 
 • nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról 
 • fizetés és bérszámfejtési adatok,
 • teljesítmény és előmenetelre való alkalmasság munkahelyi pozíció / előrelépések
 • munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk 
 • korábbi munkahelyek adatai,
 •  a korábbi munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos információk
 •  fegyelmi intézkedésre és felelősségre vonatkozó adatok 
 • tréning, képzések, tanfolyamok
 • eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információ,
 • a jogszabály által előírt mértékben hozzátartozók személyes adatai (pótszabadság céljából)
 • nyilatkozat tgyás, gyed, gyes, gyet, sajátjogú / öregségi / szolgálati / korengedményes / korkedvezményes / rokkantsági nyugdíj igénybevételéről

Az adatok forrása

Pet-Code Kft. munkavállalói

Adatkezelést végző személyek (címzettek)

Nemes Tibor, ügyvezető

Az adatok törlésének határideje

vonatkozó, hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő

 1. MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

 

Az adatkezelés célja

a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.

Az adatkezelés jogalapja

érintteti hozzájárulás

Az érintettek köre

Pet-Code Kft. –hez önéletrajzukat beküldő személyek

Adatkategóriák

 • név –
 • születési dátum
 • anyja neve
 • lakcím
 • képzési adatok
 • fénykép 
 • az érintett által megadott egyéb adatok

Az adatok forrása

Pet-Code Kft.–hez önéletrajzukat beküldő személyek

Adatkezelést végző személyek (címzettek)

Nemes Tibor, ügyvezető

Az adatok törlésének határideje

az adatfelvételtől számított 1 év

Adatfeldolgozók

 

 1. TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

3. Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

4.   Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

5.   Az adatfeldolgozás célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

6.  Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

 

7.   Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv.  5.  §  (1) bekezdése,  illetve  az  elektronikus  kereskedelemi  szolgáltatások,  valamint  az információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. KÖNYVELÉS

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés, bérszámfejtés

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • Név: Open Tax Bt.
 • Cím: 9023 Győr Földes Gábor 28 fsz/1.
 • Telefon:
 • Email: zsuzsa@opentax.hu

 

3. Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

4.   Az érintettek köre: Vevőkártya tulajdonosok. A cég munkavállalói.

 

5.   Az adatfeldolgozás célja: A számlák könyvelésével és a bérszámfejtéssel a cég törvényi kötelezettségének tesz eleget.

 

6.  Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatfeldolgozás időtartamát és az adatok törlésének határidejét a vonatkozó törvények szabják meg.

 

7.   Az adatfeldolgozás jogalapja: önkéntes hozzájárulás és törvényi előírások.

Cookie-k kezelése

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.  § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 

3.    Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

4.    Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

 

5.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, egyéb esetben másfél évig tart.

 

6.  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

9. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást   adjuk:   cookie   élettartam:   20   nap;   adatkezelés   célja:   Facebook hirdetések személyre szabása; további információk: http://hu- hu.facebook.com/help/cookies.

 

Google Adwords konverziókövetés

 1. „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.  A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

2.   Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére.  Ezeknek a cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

3.    Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.  Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5.   Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választ ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.  Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6.   Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.    További információ valamint a  Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

Google Analytics használata

 1. A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

2.  A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

3.  A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

4.   A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.  A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja

reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés jogalapja

érintett hozzájárulása

Az érintettek köre

A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Adatkategóriák

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • feliratkozás időpontja
 • feliratkozás kori IP cím

Az adatok forrása

A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Adatkezelést végző személyek (címzettek)

Nemes Tibor, ügyvezető

Az adatok törlésének határideje

a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.  § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés célja

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az érintettek köre

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Adatkategóriák

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az adatok forrása

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Adatkezelést végző személyek (címzettek)

Nemes Tibor, ügyvezető

Az adatok törlésének határideje

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelés

 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

3.  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

4.    Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5.    A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

 

Panaszkezelés

 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a panaszkezelés, mint adatkezelés körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

 

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

 •  

E-mail cím

 •  
 •  

Számlázási név, cím

Azonosítás.

A megrendelt szolgáltatással/termékkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

 1. Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  A  felvett  kifogásról felvett   jegyzőkönyv,   átirat   és   az   arra   adott   válasz   másolati   példányait   a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 3. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 9028 Győr, Auróra u. 10. címen,

- e-mail útján a petcode2014@gmail.com e-mail címen,

- telefonon a +36-20/256-7373 számon.

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info. Tv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése

 

Adatbiztonság

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

2.    Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

3.    Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

    a jogosulatlan hozzáférés,

    a megváltoztatás,

    a továbbítás,

    a nyilvánosságra hozatal,

    a törlés vagy megsemmisítés,

a véletlen megsemmisülés és sérülés,

az  alkalmazott  technika  megváltozásából  fakadó  hozzáférhetetlenné  válás ellen.

 

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

5.    A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

a szolgáltatásnyújtásban  résztevő  munkatársai  ellenőrzött  kiválasztásáról, felügyeletéről,

a  részletes  üzemeltetési,  kockázatkezelési  és  szolgáltatási  eljárásrendek kiadásáról.

 

6.    A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, legyen.

7.  Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:

    a számítástechnikai csalás,

    a kémkedés,

    a számítógépvírusok,

    a spam-ek,

    a hack-ek

    és egyéb támadások ellen.

Érintettek jogai

 

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

2.  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

3.  Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 

4.   Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 

5.    Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.   Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

6.   Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

7.   Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.  A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

8.   Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

9.    Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

10.    A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

11.  Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)  a   személyes   adatok   kezelése   vagy   továbbítása   kizárólag   az   Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik  személy  jogos  érdekének  érvényesítéséhez  szükséges,  kivéve,  ha  az adatkezelést törvény rendelte el,

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

2.    Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.    Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 

4.   Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.  Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

 

2.    A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3.    A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

4.   Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 

5.    Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

 

6.    A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés és sérelemdíj

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

2.    Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén jár sérelemdíjat is.  Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

3.    Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

Kelt: Győr, 2018. december 04.

 

 

 

 

 
 
 

                                                    Nemes Tibor, ügyvezető

 

 

 

 

 

ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen kiegészítő tájékoztatás az Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat melléklete, és azzal együtt kell értelmezni.

 

 • A Pet-Code Kft. által kezelt személyes adatok egyúttal üzleti titkot is képeznek, így kezelésükre, harmadik személy részére történő kiadására, továbbítására a vonatkozó törvényi rendelkezések is irányadók.

 

 • A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében a Pet-Code Kft. belső szabályozási, szervezési, műszaki, oktatási intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy biztosítsa a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

 

 • A Pet-Code Kft. további szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítja rendszerei azon képességét, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani;

 

 • IT biztonsági infrastruktúrát alkotó technológiák révén - pl. biztonsági hozzáférés - szabályozások, jogosultságkezelő rendszerek, mely a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, számítógépes azonosítók, jelszó, képernyővédelem, naplózás stb. Az adatfeldolgozó infrastruktúrájának jogszabály alapján szigorú biztonsági feltételrendszert kell teljesítenie.

 

 • Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl. kívülről érkező magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is.

 

 • Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása.

 

 • A papír alapon tárolt dokumentumok kezelése kapcsán a következőkről tájékoztatjuk: A papír alapon tárolt dokumentumok a Pet-Code Kft. területén lévő zárt iratszekrényben kerülnek elhelyezésre.

 

 • Az ügyfelek és a munkavállalók személyes adatainak további védelmét szolgálja, hogy a Pet-Code Kft. adatvédelmi tisztviselőt nevez ki. Az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi az adatvédelmi tárgyú jogszabályokkal, továbbá a Pet-Code Kft. személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, és nyomon követi azt; együttműködik a felügyeleti hatósággal; illetve kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

 

 

A Pet-Code Kft. ügyfelei és munkavállalói közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak kérdéseikkel, kéréseikkel a petcode2014@gmail.com e-mail címen.

 

Kelt: Győr, 2018. december 04.

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                    Nemes Tibor, ügyvezető